Riskutbildning 1 & 2 för bil & mc

Giltigt SIS märkt ID-kort, Svenskt nationellt ID-kort, EU-körkort eller EU-pass MÅSTE uppvisas!

N

Riskutbildning 1 och 2 för motorcykel (behörighet A, A1 och A2)

N

Riskutbildning 1 och 2 för bil

riskutbildning 1 och 2 för mc och bil

Från och med den 1 april 2009 utökades den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad.

\

MC

Riskutbildning för motorcykel (behörighet A, A1 och A2)

Från och med den 1 november 2009 infördes det krav på
obligatorisk riskutbildning för behörighet A1 och A (lätt och tung motorcykel)

Innan man får lov att göra kunskapsprov och körprov för behörighet
A, A1 och A2 måste man ha gjort riskutbildningens båda delar.

Riskutbildning för personbil (behörighet B) kan inte tillgodoräknas för motorcykel.

Riskutbildningens upplägg

Riskutbildningen består av två delar:

Riskutbildning del 1 (Teoretisk)

Lyfter fram risker som är speciella för motorcyklister och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda.

Utbildningen ger dig kunskap och insikt om problemen med alkohol,
andra droger och trötthet i samband med körning och en rad andra säkerhetsfrågor.

I del 1 ingår även utbildning om till exempel olika typer av skyddsutrustning,
däck, bromsar, olika väglag med mera.

Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna
kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.

Riskutbildning del 2 (Praktisk)

Är du elev hos oss kommer vi att säga till/boka dig när det är dags för del 2.
Info om din Risk 2 MC, när/var/hur får du av oss.

För att uppfylla kurskraven måste du:

Aktivt deltaga, närvara hela tiden, redogöra för viss fakta, uppfylls detta rapporteras ditt deltagande digitalt till Transportsstyrelsen direkt efter genomförd kurs.

Läs mer här…»

\

BIL

Från och med den 1 april 2009 utökades den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad.

Riskutbildning del 1 (Teoretisk)

behandlar alkohol, droger, trötthet och riskfyllda beteende i övrigt.

Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna

kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas

Riskutbildning del 2 (Praktisk)

är halkkörning som genomförs på Kristineheds halkbana i Halmstad med egna lärare eller i Göteborg

Är du elev hos oss kommer vi att säga till dig när det är dags för del 2.

Ladda ner informationen nedan:

http://www.kristinehedsbanan.com/studiehafte »

Den nya tvådelade riskutbildningen som genomförs från
den 1 april 2009 är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden
upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Undantag från kravet på genomförd riskutbildning gäller för dig som ska upphäva villkor för automatväxlat fordon och för körkortsinnehavare som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav.

För att uppfylla kurskraven måste du:

Aktivt deltaga, närvara hela tiden, redogöra för viss fakta, uppfylls detta rapporteras ditt deltagande digitalt till Transportsstyrelsen direkt efter genomförd kurs.

Läs mer här…»