Handledarutbildning (Introduktion)

Giltigt SIS märkt ID-kort, Svenskt nationellt ID-kort, EU-körkort eller EU-pass MÅSTE uppvisas!

N

1. Handledarutbildning (Introduktion)

N

2. Handledarutbildningens mål

N

3. Pris

N

4. Ansökan

N

5. Bra och viktigt att tänka på

ska du övningsköra hemma...

Då behöver du/ni gå en handledarkurs, vi har kurser regelbundet både i Göteborg och Båstad.
Ni hittar kursdatum och tider för handledarutbildning i vår e-handel.
Ni gör även anmälan och betalar smidigt i vår e-handel.

\

1. Handledarutbildning (Introduktion)

Enligt lag måste alla som ska övningsköra privat med personbil – både handledare och elev – ha genomgått en särskild
introduktionsutbildning (handledarutbildning) Akademins Trafikcenter har utbildningen som krävs.
Utbildningen består av tre moment

 1. Målet med körkortsutbildningen, regler för övningskörning
 2. Planering och strukturering av övningskörningen
 3. Trafiksäkerhet och miljö

I de olika momenten tas bland annat upp handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse
och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

\

2. Handledarutbildningens mål:

Vårt mål är att hjälpa handledaren att göra den privata ”mängdträningen” säkrare och mer effektiv.
Efter utbildningen ska hon/han lättare kunna dela med sig av sin erfarenhet som bilförare på ett sätt som underlättar för eleven
att kunna utvecklas till en mer säker och miljövänlig förare.
På kursen belyser vi de regler och risker som finns vid den privata mängdträningen, men också möjligheterna att öva rätt saker på rätt sätt och vid rätt tillfälle!

Vi erbjuder dessutom dig som handledare ett samarbete där vi lägger grunden för elevens utbildning,
varefter eleven mängdtränar tillsammans med dig som handledare.
På så sätt får du som handledare och eleven större möjlighet att påverka utbildningen så att den blir säkrare och mer effektiv vilket sänker kostnaden för elevens körkortsutbildning!
Handledarutbildningen ska även bidra till att eleven blir en riskmedveten förare.

Vi inleder kursen med en presentation av innehåll samt upplägg och vi uppmanar er att komma med frågor samt aktivt delta i diskussioner under kursen.

\

3. Pris

Kursavgiften är per person, tänk på att anmäla alla deltagare.
Priserna hittar du här »

\

4. Ansökan

Efter handledarutbildningen rapporterar vi  digitalt till Transportstyrelsen att ni genomfört utbildningen.
Handledaren måste därefter själv göra ansökan hos Transportstyrelsen om handledarskap för den eller de personer man ska handleda, intyg utfärdas endast efter att samtliga genomfört kursen.

Bra och viktigt att tänka på:

 • Övningskörning får påbörjas från 16 års ålder. (kan gå kursen vid 15 år och 9 månader)
 • Handledarutbildningen är giltig i 5 år!
 • Handledare/elev ska medverka hela kurstiden.
 • Handledaren ska vid ansökan av #4 ovan ha fyllt 24 år och haft körkort i 5 år den senaste 10 års perioden för att ett ”handledartillstånd” ska kunna utfärdas, om körkortet varit återkallat de senaste tre åren finns det en risk att handledaren inte godkänns.
 • Handledare/elev ska kunna legitimera sig vid kurstillfället.
 • Anmälan är bindande, vid utebliven närvaro debiteras full avgift.
 • Vi är godkända av vår tillsynsmyndighet Transportstyrelsen som utbildare för Introduktionsutbildning för privat övningskörning, vi följer TS föreskrift (TSFS 2010:127)
 • Kursen är ca 4 timmar ink rast.
 • Kom i GOD tid, senast 10 min innan kursstart, kontroll av ID handling på samtliga sker innan kursen börjar!

Utbildare på kursen är Louise, Mia eller Marika