RISKUTBILDNING 1 OCH 2

Risk 1 i början av din utbildning och Risk 2 i slutet för att tillgodogöra dig så mycket som möjligt…

N

Riskutbildning för bil

Riskutbildning Bil

Från och med den 1 april 2009 utökades den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad.

\

Riskutbildning del 1 (Teoretisk)

behandlar alkohol, droger, trötthet och riskfyllda beteende i övrigt.

Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas

\

Riskutbildning del 2 (Praktisk)

är halkkörning som genomförs på Kristineheds halkbana med egna lärare.

Är du elev hos oss kommer vi att säga till dig när det är dags för del 2.

Ladda ner och läs infon här

http://www.kristinehedsbanan.com/studiehafte »

Den nya tvådelade riskutbildningen som genomförs från den 1 april 2009 är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Undantag från kravet på genomförd riskutbildning gäller för dig som ska upphäva villkor för automatväxlat fordon (Endast Göteborg) och för körkortsinnehavare som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav.

\

För att uppfylla kurskraven måste du:

Aktivt deltaga, närvara hela tiden, redogöra för viss fakta,

uppfylls detta rapporteras ditt deltagande digitalt till Transportsstyrelsen direkt efter genomförd kurs.

Läs mer här…»